Leif Engström

Skogsflanören, Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro

Publicerat (uppdaterad: ) i Exhibition.

Skogsflanören, Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro

Skogsflanören
Separatutställning Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro
17 oktober – 7 november 2020

Jag arbetar med måleri, ofta landskap, växtlighet och byggnader, motiven hämtas i skogen eller i  förortsmiljöer. Målningarna placerar sig i en tradition av nordiskt föreställande måleri men drar  också in referenser från japansk bildkultur, science fiction och magisk realism. Det är intressant  

att använda bildspråk från äldre måleri i motiv som jag hittar i min egen omgivning. Att avbilda  någonting i en målning gör ofa att man ser på det på ett nytt sätt. Jag fantiserar mycket om den  miljö som jag befnner mig i. Platsernas historia och hur människan inverkat på dem är olika  berättelser som jag försöker fånga in och artikulera genom arbetet med mina målningar. Jag  försöker stämma bilderna i rätt tonläge. 

I den här utställningen har jag valt att visa enbart målningar där naturen är närvarande.  Utställningens titel ”Skogsflanören” har jag lånat från Gösta ”Snoddas” Nordgrens melodi, från  1961. Texten handlar om längtan från staden och civilisationen tillbaka till skogen och naturen.  Detta var ett vanligt tema i 50- och 60-talets musik och kultur, en period då många i Sverige  flyttade från landsbygden till städer för att hitta arbete i den snabbt förändrade ekonomin. Kanske  skapade den samhällsförändringen ett ännu större sug efter skildringar av landsbygdens liv?  

Ordet flanera kommer från franskan. Det betyder ungefär ”strosa omkring”. Ordet förknippas ofta  med 1800-talets flanör-romaner, med namn som Charles Baudelaire. Flanören är en figur som  planlöst driver omkring i den moderna staden. Det finns någonting motsägelsefullt i användandet  av den urbant kodade termen i låttexten, som handlar om att hitta tillbaka till sina rötter i en tänkt  autentisk landsbygd. Kanske är det även en beskrivning av den position många av samtidens  människor har till naturen? Jag kopplar också ihop det med min metod för att hitta mina motiv. Då  rör jag mig mer eller mindre planlöst i min omgivning eller i digitala världar. Det är en process där  motiven bearbetas och ofta kombineras med andra element för att skapa en stämning som  överensstämmer med en inre bild som jag har. (Konstfrämjandet Bergslagen)

– Leif Engström