Himlen är förgylld av solens sista strålar, Galleri Mejan

Solo show
Himlen är förgylld av solens sista strålar /
The sky is gilded by the last rays of the sun

21 February – 1 March 2020
Galleri Mejan, Exercisplan 3, Stockholm