Bar
Collaboration with Adam Gustafsson
Rundgång, Kungliga Konsthögskolan Stockholm
2017

13 januari, 2018